Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna

(04) 380 8966 4 Te Awanui o Falkirk, Maraenui, Te Whanganui-a-Tara 6022

Hau

Āwhā/tūpuhi

Gale, storm

Haumātakataka/huripari

Hurricane, cyclone

Hauāuru

Westerly wind

Hau angiangi

Gentle/light wind, breeze

Hau maiangi

Light wind

Hau marangai

Easterly wind

Hau matatara

Westerly wind

Hau ōkiwa, hau mātao

Cold wind

Hau pōkākā

Stormy wind

Hau pūkeri

Strong, violent wind

Hau raki/hau raro

Northerly wind

Hau takiwā

Air

Hau tonga

Southerly wind

Hau waho

Easterly wind

Haupongi

Swirling wind

Hauwhenua

Land wind/breeze

Kōtengitengi/kōhengihengi

Gentle/light wind, breeze

Ngā pōtiki a Rakamaomao

South wind

Rangaranga te muri/pākihiroa

North-east wind

Tonga-mā-uru

South-west wind

Urukāraerae

Strong wind from the sea

UA

Hāuaua

Drizzle, light rain

Karawhiu

Pelt down, of rain

Kōpatapata

Light rain

Mao/maomao

Stop raining, become fine

Tāhaohao

To cease (of rain)

Tīhore

To clear up, of rain

Tūāua

Shower

Ua tātā

Very heavy rain

Ua pūkohukohu/kōnehunehu/hāuaua

Drizzle

Ua taratahi

Intermittent rain

Ua tāngutungutu

Heavy rain

Ua whatu

Hail

Huarere

He rangi mokopuna

Fine day in winter

Kāpuapua

Cloudy

Kōmaru

Cloudy

Kōipuipu/whakaipuipu

Overcast

Mākū taritari

Very wet

Matatea

Clear weather

Ngā rangi a rire

Very wet day

Paki

Fine weather

Paroro

Threatening/storm clouds

He ngunguru ki raro, he paroro mai i te uru

(Taraika – whiti 6)

Taritari

Wet and cold

Pōkēao/pōkēkēao/kēkēao

Dark cloud

Rangi pai huarere

Fine day

Kupu Anō

Puananī

Wind-dispersed seeds

Pūrere kapohau

Wind turbine

Whakapūangiangi

Exposed to the wind